27 - 28 - 29
NOVEMBER 2022

Een suikerbietras dat luistert naar de naam REDUKTO

Wat is nieuw?

REDUKTO is een nieuw suikerbietenras dat resistentie tegen het bietencystenaaltje combineert met een zeer sterke resistentie tegen wortelknobbelaaltjes. Wortelknobbelaaltjes is een specifieke groep aaltjes die tot de Meloidogynesoorten behoort en waar veel waardevolle land- en tuinbouwgewassen gevoelig voor zijn. Wortelknobbelaaltjes vormen binnen de bietenteelt zelf geen groot probleem. Ze kunnen wel grote schade veroorzaken in gevoelige teelten als consumptie- en pootaardappelen. Het suikerbietenras REDUKTO zorgt ervoor dat de wortelknobbelaaltjespopulatie zeer sterk gereduceerd wordt. Dat maakt REDUKTO zo uniek ten opzichte van andere suikerbietrassen, aangezien zij de wortelknobbelaaltjespopulatie wel in stand zullen houden. REDUKTO werkt met andere woorden als een medicijnteelt, waarbij andere gevoelige teelten die in hetzelfde bouwplan staan, beschermd kunnen worden.

 

Wat is de meerwaarde voor de gebruiker?

Op het vlak van beheersing: Wortelknobbelaaltjespopulaties kunnen door een juiste invulling van het bouwplan beheerst worden. De huidige controlemaatregelen kosten geld en leveren geen inkomen op.   Redukto levert wel een inkomen op.  Op economisch vlak: Wortelknobbelaaltjes zijn quarantaine-organismen die steeds vaker worden waargenomen tijdens fytosanitaire controles. Aanwezigheid in pootaardappelen leidt tot afkeuring wat verkoop (export) binnen en buiten de EU dan ook onmogelijk maakt. Te sterk aangetaste consumptieaardappelen kunnen niet meer verhandeld worden omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitseisen.

 

Wat is de meerwaarde voor verdere verduurzaming en professionaliseren van de aardappelbranche?

Maatregelen zoals zwarte braak of inundatie (onder water zetten) kunnen goed werken maar zijn omslachtig en duur. Enige nematicides zijn ook nog wel voorhanden maar zij zijn vaak onvoldoende effectief en niet duurzaam. Met REDUKTO wordt een duurzame en chemievrije oplossing aangereikt onder de vorm van een resistent gewas dat perfect mee kan ingeschakeld worden in het bouwplan.

 

Meer info over exposant

 

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen