27 - 28 - 29
NOVEMBER 2022

Optimizer

Wat is nieuw?

De Optimizer is een bodemsensorsysteem waarmee de afgifte van werktuigen real time kan worden bepaald. Het systeem bepaalt tijdens de werkgang contactloos bodemtype of een bodemeigenschap, b.v. klei. Vervolgens berekent het systeem de afgifte. Het systeem is geschikt voor variabel planten en bemesten. Een unieke toepassing voor precisielandbouw die taakkaarten overbodig maakt.

 

Wat is de meerwaarde voor de gebruiker?

De meerwaarde voor de gebruiker is dat het systeem volledig automatisch de optimale inzet van middelen bepaalt. Dat scheelt geld en tijd en het systeem is bijzonder eenvoudig in gebruik.

 

Wat is de meerwaarde voor verdere verduurzaming en professionaliseren van de aardappelbranche?

De optimalisatie van pootafstanden en bemesting gebaseerd op bodemeigenschappen maakt betere sturing van de aardappelopbrengst mogelijk.

Meer info over exposant

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen