24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Meijer Potato Robuustheidsindex

Producten

Meijer Potato Robuustheidsindex

19/10/2022

INTERPOM INNOVATION TOUR CATEGORIE:

breeding


BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Meijer Potato lanceert een digitale robuustheidsindex met 7 items, opgebouwd uit verschillende raseigenschappen, om robuustheid van rassen objectief te kunnen vergelijken:
1. Vermarktbare opbrengst bevat o.a. wasbaarheid en schurftgevoeligheid. Dankzij een hoge vermarktbare opbrengst per hectare gaat een ras efficiënt om met schaarse landbouwgronden.
2. Klimaatadaptatie is gebaseerd op o.a. het droge stofgehalte en de opbrengst in verschillende klimaten. Hoe stabieler het ras scoort onder verschillende klimaatomstandigheden, hoe hoger de score in de index.
3. Grondadaptatie gaat o.a. over een stabiel hoge opbrengst en een juiste droge stofgehalte op verschillende grondsoorten.
4. Gewasbeschermingsefficiëntie gaat bv. over Phytophthora- en virusresistente rassen die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Phytophthora-resistente rassen kunnen daardoor gangbaar én biologisch worden geteeld.
5. Bemestingsefficiëntie geeft inzicht in hoe efficiënt rassen met o.a. stikstof omgaan en daardoor met respect voor de natuur kunnen worden geteeld.
6. Waterefficiëntie gaat o.a. over zouttolerante rassen maar ook om rassen die efficiënter omgaan met een schaarse (zoet)watervoorraad. 
7. Bewaarbaarheid gaat over rassen met bv. een lange kiemrust en rassen met een goede bakkleur gedurende het hele bewaarseizoen, waardoor het netto te verwerken product hoog blijft.


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

De gebruikte raseigenschappen zijn gebaseerd op data die jarenlang zijn verzameld in het veredelingsprogramma van Meijer Potato. Door het belang van de 7 robuustheidsitems te variëren in de digitale tool, kan de klant samen met Meijer Potato gerichter het meest geschikte ras selecteren. De juiste rassenkeuze is vandaag de dag steeds belangrijker omdat de teelt duurder wordt, de wetgeving strenger en de markt veeleisender.


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

Om ook bij klimaatverandering een groeiende wereldbevolking te voorzien van gezond voedsel, zijn robuuste rassen noodzakelijk.


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

1/02/2022

 

Link naar meer info: De juiste rassenkeuze m.b.v. de robuustheidsindex (meijerpotato.com)


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!