24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Optima Leaf-K

Producten

Optima Leaf-K

19/10/2022


BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Optima Leaf-K is de eerste en enige kalium bladmeststof die geformuleerd is met een planteigen stof die de kalium complexeert. Deze unieke formulatie zorgt ervoor dat de kalium zeer efficiënt wordt opgenomen, uitermate zacht is voor het gewas en uitstekend mengbaar is in de tankmix. Het resultaat van Optima Leaf-K is een hogere droogte-tolerantie, meer opbrengst en een betere knolkwaliteit.
Optima Leaf-K is ontwikkeld om gewassen te voorzien van extra kalium om de productie en kwaliteit te optimaliseren tijdens de zomerperiode. Een droge grond, uitspoeling in het voorjaar, of een hoge knolzetting kunnen de balans tussen aanbod en vraag naar kalium in het gewas verstoren. Daarnaast nemen gewassen tijdens de afrijpingsfase minder makkelijk kalium op via de wortels, terwijl de behoefte van het gewas dan juist maximaal is. Het gevolg is achterblijvende productie en kwaliteit en meer gevoeligheid voor droogte en hitte.


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

Optima Leaf-K is bewezen effectief in verschillende gewassen. Verschillende proeven in aardappel bij PCA, Rusthoeve en SPNA laten een gemiddelde meeropbrengst van meer dan 8% zien. Optima Leaf-K is een vloeibaar product, zacht voor het gewas en reageert niet met andere componenten in de tankmix.


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

Klimaatverandering en steeds minder input aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vragen om een robuuster teeltsysteem. Door de toepassing van 3x 5L Optima Leaf-K, kan de overbemesting van korrelkali vervangen worden. Daardoor wordt er ongeveer 50 kg zuivere kalium bespaard. Voor een weerbaar gewas is het ook van belang dat de nutriëntengehaltes in het blad voldoende hoog en in de juiste verhouding zijn. Een tekort aan kalium resulteert niet alleen in een verminderde opbrengst en kwaliteit, maar maakt het gewas ook gevoeliger voor abiotische stress, met een verlaagde weerbaarheid tot gevolg.


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

1/03/2022

 


icons8-email Created with Sketch. Verzenden


Contacteer ons!