24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

PATAT'UP

Producten

PATAT'UP

24/10/2022

 CRA-W & FIWAP

 

INTERPOM INNOVATION TOUR CATEGORIE: 
teelt & techniek: van voorbereiden grond, planten tot rooien

 

BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

PATAT'UP streeft naar een effectieve vermindering van inputs in aardappelteelt door alternatieve, ecologisch intensieve en resiliente systemen te creëren voor zowel de versmarkt als de industriële verwerking. Efficiënte teeltsystemen die breken met de huidige technieken worden geanalyseerd en vergeleken. Een multifactoriële aanpak combineert de volgende hefbomen: 1. Gebruik van een grotere verscheidenheid aan robuuste rassen. 2. Gebruik van innovatieve teelttechnieken om de input te verminderen en de bodem beter te beschermen. 3. Testen van de smaak, de voedingswaarde en de verwerkingseigenschappen van aardappelen, zodat ze door de marktdeelnemers doeltreffend kunnen worden gebruikt. De evaluatie van de verschillende teeltmodellen vindt plaats vanuit technisch, ecologisch en economisch oogpunt. Daarnaast worden ook de mogelijkheden van lokale valorisatie van de productie geëvalueerd door de verschillende actoren van de sector te integreren.

 

MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

Het PATAT'UP-project legt de nadruk op een sterke band tussen onderzoek en de aardappelsector om aan het eind van het project tot concrete resultaten te raken die aan de behoeften van de sector beantwoorden. Deze dynamiek komt tot stand door regelmatige communicatie over de doelstellingen van het project en de opgezette proeven, tijdens landbouwbeurzen, veldbezoeken of rondetafelgesprekken waarbij de actoren van de sector worden uitgenodigd om hun mening over de proeven te geven en hun behoeften voor te stellen. Zo worden via een project als PATAT'UP nieuwe technieken getest en bestudeerd om aan de behoeften van de sector te voldoen. Na validatie zullen deze praktijken worden voorgesteld aan de producenten die ze in hun productiesysteem kunnen integreren en klaar zijn om te voldoen aan de Waalse en Europese doelstellingen inzake vermindering van de productiemiddelen.

 

MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

 

De aardappelteelt is een economisch en cultureel belangrijke teelt in Wallonië. Omdat deze teelt sterk afhankelijk is van inputs, brengt hij aanzienlijke risico's op negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid van producenten en consumenten met zich mee. In een context van klimaatverandering en energiecrisis is de ondersteuning van landbouwsectoren bij de invoering van alternatieve, resilienten en ecologische systemen een prioriteit voor Wallonië. Deze overgang vereist de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken om de landbouwers in staat te stellen concurrerend te blijven op een markt die steeds meer oog heeft voor het duurzame aspect van de productie. Het is in deze context en in het kader van het Waalse herstelplan dat de Waalse regering het PAT'UP-project voor een periode van 3 jaar heeft gefinancierd.