24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

CRA-W

Exposantenlijst 2022

CRA-W

Het Waalse Landbouwonderzoek Centrum (CRA-W) is een instelling van openbaar belang van het Waalse Gewest gevestigd op 3 locaties (Gembloux, Libramont en Mussy-La-Ville). Het heeft ongeveer 440 mensen in dienst en combineert wetenschappelijk onderzoek met dienstverlenende en ondersteunende functies ten behoeve van landbouwers, kwekers, tuinbouwers, bosbouwers en actoren in de agro-voedingssector. Het huidige onderzoek, dat specifiek gericht is op de aardappel, spitst zich toe op de rassen selectie, het onderzoek op aardappelplaag, het beheer van stikstofbemesting, het testen van robuuste rassen, de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen en innovatieve teelttechnieken op het gebied van grondbewerking, organische afdekking en rassenmengsels. Het CRA-W biedt ook diensten aan zoals virologisch onderzoek van pootaardappelen, productie van uitgangsmateriaal, en analyse van culinaire en technologische kwaliteiten.

Website Catalogus
Producten
24/10/2022