24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Kreekruginfiltratie: waterbuffer ter bescherming van grondwater

Producten

Kreekruginfiltratie: waterbuffer ter bescherming van grondwater

19/10/2022


BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Kreekruggen zijn oude, met zand gevulde zeegeulen die als licht verhoogde ruggen boven het omliggende poldergebied liggen. Op deze plekken kan water gemakkelijker infiltreren en ligt de grondwaterspiegel hoger dan in de poelgronden. Hierdoor heeft het zoete infiltratiewater in de loop van de tijd het zoute water verdrongen en is een zogenaamde zoetwaterlens gevormd.  In een kreekrug kan op relatief eenvoudige wijze de zoetwatervoorraad effectief vergroot worden. Om een idee te geven, een grondwaterstandverhoging van tien centimeter kan zorgen voor een toename van de zoetwaterlens van vier meter. Het innoveren, uitwerken en de plaatsing hiervan werd gedaan door DG drainage in opdracht in samenwerking met de VMM.


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

De VMM heeft met behulp van een helikopter de verziltingsgraad al in kaart gebracht. Op basis van deze metingen en andere data hebben we nu ook kaarten kunnen opstellen die aangeven per gebied wat het potentieel is van mogelijke maatregelen om de waterbeschikbaarheid voor agrarische bedrijven te vergroten. Zo kan DG drainage in de praktijk heel gericht de aanleg voorzien van de kreegruginfiltratie binnen deze bedrijven.


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

Kreegruginfiltratie is heel aparte, secure en innovatieve techniek die ervoor zorgt dat de aardappelbranche de waterbeschikbaarheid kan vergroten op een ecologisch verantwoorde manier.


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

nee


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

1/08/2022

 


Document

icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!