24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Aphasol

Producten

Aphasol

19/10/2022

INTERPOM INNOVATION TOUR CATEGORIE:

Teelt & techniek: van voorbereiden grond, planten tot rooien


BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Damaco Group heeft in samenwerking met de Universiteit Gent een nieuwe aminozuur biostimulant ontwikkeld genaamd Aphasol (http://www.aphasol.com/), op basis van bijproducten van pluimvee.
Innovatief is het bronmateriaal dat wordt gebruikt om de biostimulant te produceren (nl. kippenveren) en het gepatenteerd hydrolyseproces om van dit bronmateriaal een kwalitatief en stabiel biostimulant te maken met een hoog aandeel aan laagmoleculaire peptiden en vrije aminozuren, wat de bron is van de biostimulerende eigenschappen van het product.


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

Aphasol verhoogt de tolerantie voor abiotische stress. De aminozuren in Aphasol ondersteunen cruciale overlevingsmechanismen in planten. Het product verbetert de opname en efficiëntie van het gebruik van de beschikbare voedingsstoffen. Dit resulteert op het eind van het seizoen in hogere opbrengsten en een betere gewaskwaliteit.
Aphasol is een bladtoepassing. Het product is oplosbaar in water en kan worden toegepast in combinatie met alle gangbare meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

Aphasol is een voorbeeld van een circulair economie product. De grondstof bestaat voor 100% uit een reststroom die d.m.v. innovatieve productieprocessen wordt omgezet in een product met hoge toegevoegde waarde voor de landbouw. In tegenstelling tot vele andere aminozuur biostimulanten worden bij de productie geen chemicaliën gebruikt.
Het product helpt landbouwers om de impact van klimaatverandering (onder de vorm van hitte, langdurige droogte, overvloedige regenval, etc.) en andere abiotische stress tegen te gaan en resulteert in hogere opbrengsten en betere kwaliteit van gewassen.
Bovendien werden met Aphasol reeds mooie resultaten aangetoond bij lagere stikstofbemesting. Het product kan met andere woorden een belangrijk alternatief bieden voor de steeds strenger wordende stikstofregelgeving.


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

01/09/2021

 


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!