24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Satelliet gebaseerde monitoring van aardappelproductie

Producten

Satelliet gebaseerde monitoring van aardappelproductie

19/10/2022

BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Via WatchITgrow stelt VITO aardappeltelers in België, Nederland, Duitsland, UK & Frankrijk state of the art remote sensing technologie ter beschikking om op dagelijkse basis de evolutie van aardappelvelden op te volgen en eigen analyses uit te voeren op alle beschikbare perceelsdata. Denk daarbij aan oogstpotentieel kaarten, variablele taakkaarten, drone data, bodemscan data of oogstopbrengstkaarten die via de AVR machine geregistreerd worden.  Uniek daarbij is dat de satellietdata ook op bewolkte data ter beschikking is.  Via de koppeling met DjustConnect is de landbouwer bovendien zelf meester van zijn data.  


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

WatchITgrow is een samenwerkingsplatform voor iedereen in de sector, van telers, loonwerkers en adviseurs tot afnemers. Het platform biedt tal van mogelijkheden voor een vlottere gewasopvolging, maar het biedt ook de mogelijkheid om een nauwere samenwerking op te zetten tussen individuele telers en afnemers.


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

WatchITgrow helpt telers in het digitaliseren van de opvolging van de landbouwpercelen.  Door alle data van een perceel samen te brengen, wordt het mogelijk om de omslag te maken naar data ondersteunde beslissingen.  Het doel van WatchITgrow is om de landbouwers te helpen om de opbrengsten op een duurzame wijze te verbeteren. 


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

2016

 

Vimeo link: VITO - watchITgrow, uw oogsten duurzaam verbeteren on Vimeo


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!