27 - 28 - 29
NOVEMBER 2022

AGROVISION

Exposantenlijst 2022

AGROVISION

AgroVision met vestigingen in Nederland, België en Denemarken, levert hoogwaardige softwareoplossingen voor agrarische ondernemers wereldwijd. Onder het merk CropVision biedt het bedrijf eenvoudige teeltregistratie, slimme spuitadviezen en snelle uitwisselingen in de keten. Het programma waarschuwt bij gebruik van niet toegestane fyto of bij overschrijding van hoeveelheid, interval of veiligheidstermijn. U krijgt zelfs een waarschuwing bij toekomstige bespuitingen. CropVision helpt u zo te voldoen aan alle wettelijke eisen en certificeringen: Global-GAP, Voedselveiligheid, Teeltfiche en Perceelsfiche. CropVision biedt gemak en de zekerheid dat u het goed geregeld heeft.


AgroVision, avec ses bureaux aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark, fournit des logiciels de haute qualité pour les entrepreneurs agricoles dans le monde entier. Sous la marque CropVision, la société propose un carnet de champ, des conseils de pulvérisation intelligents et un système de communication entre les partenaires de l’agriculteur. Le logiciel avertit en cas d’utilisation d’un produit phyto non autorisé ou en cas de dépassement de la quantité et de l’intervalle autorisé ainsi que la période de sécurité. Vous recevrez même des avertissements pour les pulvérisations future. CropVision vous aide à répondre à toutes les exigences légales et certifications : Global-GAP, Sécurité Alimentaire, carnet de champ et fiche de culture. CropVision offre la commodité et la certitude d’être à tout moment en ordre.

Productgroep
SOFTWARE AND PROGRAMMING, PLANT PROTECTION PRODUCTS AND FERTILIZERS, ENVIRONMENTAL CARE, PRECISION AGRICULTURE, CULTIVATION , FOOD SAFETY
Merk
CROPVISION, GEWIS, CERES
Website Catalogus
Productgroep
SOFTWARE AND PROGRAMMING, PLANT PROTECTION PRODUCTS AND FERTILIZERS, ENVIRONMENTAL CARE, PRECISION AGRICULTURE, CULTIVATION , FOOD SAFETY
Merk
CROPVISION, GEWIS, CERES

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen