27 - 28 - 29
NOVEMBER 2022

GWPPPDT-UPR

Exposantenlijst 2022

GWPPPDT-upr

Le GWPPPDT-upr (Groupement wallon des producteurs de plants de pomme de terre – Union professionnelle reconnue) encadre le métier de multiplicateur de plants par la vulgarisation spécifique et l’organisation de réunions, de visites de champs, de voyages d’études… Il défend les intérêts directs de ses membres par la représentation auprès des pouvoirs publics régionaux, belges et européens, en particulier en matière de certification des plants.
De GWPPPDT-upr (Waalse Groep van Pootaardappeltelers - Erkende Beroepsunie) biedt een kader voor het beroep van pootaardappelteler door middel van specifieke voorlichtingswerkzaamheden en de organisatie van bijeenkomsten, veldbezoeken, studiereizen, enz. Zij verdedigt de directe belangen van haar leden door hen te vertegenwoordigen bij de regionale, Belgische en Europese overheden, met name op het gebied van pootgoedcertificering.

Productgroep
EDUCATION AND INFORMATION
Productgroep
EDUCATION AND INFORMATION

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen