24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

CARAH

Exposantenlijst 2022

CARAH

De afdeling Agronomische experimenten van C.A.R.A.H. vergelijkt op onafhankelijke wijze verschillende inputs zoals rassen, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen (hoofdzakelijk stikstof) en bodemverbeteraars, met behulp van strenge statistische modellen en onder reële teeltomstandigheden. Op basis van deze proeven verstrekt de dienst adviezen en aanbevelingen aan de producenten. C.A.R.A.H. is gespecialiseerd in de fytotechniek van granen, de vergelijking van maïsrassen en de fytosanitaire bescherming van aardappelen, het wieden van cichorei, enz. Zij breidt haar experimentele activiteiten ook uit tot industriële groenten, wijnbouw, hennep, CIPAN's, MAE en alternatieve produktiemethoden (biologische landbouw). De afdeling Waarschuwingen van de dienst Experimenten houdt zich bezig met plaag en alternaria in aardappelen, maar ook met andere gewassen (wijnstokken, maïs, granen, koolzaad, enz.). Deze afdeling onderscheidt zich met name door zijn "VigiMAP" Decision Support Tool, waarmee boeren hun behandelingen in de strijd tegen meeldauw beter kunnen beheren.

Website
Productgroep
Onderzoek en ontwikkeling
Merk
Essais agronomiques et systèmes d'avertissements
Website Catalogus
Productgroep
Onderzoek en ontwikkeling
Merk
Essais agronomiques et systèmes d'avertissements

Verzenden

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen