24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

APAQ-W Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité

Exposantenlijst 2022

APAQ-W Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité

APAQ-W is een openbare instelling met 4 hoofdopdrachten vastgelegd in de Waalse Landbouwwet: • Bevorderen van het imago van de land- en tuinbouw • De bevordering van landbouwproductie en verwerkte landbouwproducten • Commerciële en technische bijstand aan de betrokken economische actoren • Het promoten van keurmerken, merken en aanduidingen geregistreerd op initiatief van het Agentschap of de overheid. Om deze doelstellingen te bereiken, zet het Agentschap zich in om producenten en sectorale land- en tuinbouwactoren te ondersteunen, onder meer door deel te nemen aan beurzen en tentoonstellingen. Fiwap structureert de aardappelsector in Wallonië, van O&O tot de verwerkende industrie. Als erkend landbouwcentrum verleent het technische, economische en statistische steun aan de sector door middel van informatie, demonstratie, voorlichting, ontwikkeling en diensten ten behoeve van de kwaliteit en de valorisatie van de Waalse productie. Zij neemt deel aan de sectorale debatten met de regionale, federale en Europese autoriteiten. Het verzorgt het secretariaat voor de GWPPPDT-upr, de NEPG en Belpotato.be Wallonië. Fiwap wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het Waals Gewest (SPW-ARNE). De GWPPPDT-upr (Waalse Groep van Pootaardappeltelers - Erkende Beroepsunie) biedt een kader voor het beroep van pootaardappelteler door middel van specifieke voorlichtingswerkzaamheden en de organisatie van bijeenkomsten, veldbezoeken, studiereizen, enz. Zij verdedigt de directe belangen van haar leden door hen te vertegenwoordigen bij de regionale, Belgische en Europese overheden, met name op het gebied van pootgoedcertificering. De afdeling Agronomische experimenten van C.A.R.A.H. vergelijkt op onafhankelijke wijze verschillende inputs zoals rassen, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen (hoofdzakelijk stikstof) en bodemverbeteraars, met behulp van strenge statistische modellen en onder reële teeltomstandigheden. Op basis van deze proeven verstrekt de dienst adviezen en aanbevelingen aan de producenten. C.A.R.A.H. is gespecialiseerd in de fytotechniek van granen, de vergelijking van maïsrassen en de fytosanitaire bescherming van aardappelen, het wieden van cichorei, enz. Zij breidt haar experimentele activiteiten ook uit tot industriële groenten, wijnbouw, hennep, CIPAN's, MAE en alternatieve produktiemethoden (biologische landbouw). De afdeling Waarschuwingen van de dienst Experimenten houdt zich bezig met plaag en alternaria in aardappelen, maar ook met andere gewassen (wijnstokken, maïs, granen, koolzaad, enz.). Deze afdeling onderscheidt zich met name door zijn "VigiMAP" Decision Support Tool, waarmee boeren hun behandelingen in de strijd tegen meeldauw beter kunnen beheren. Het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W) is een overheidsinstelling die ten dienste staat van de burger, de consument, de economie en de transitie naar een duurzamere Waalse landbouw. ​​Het combineert wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening en ondersteuning ten voordele van de Waalse landbouwers en exploitanten in de agrovoedingssector Er worden permanent zo'n 130 wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitgevoerd met Waalse, Belgische, Europese en internationale partners. Projecten die gericht zijn op: - Verminder het gebruik van synthetische inputs en beheers de effecten van landbouw op klimaatverandering. - Produceer op een duurzamere manier door de levenskwaliteit van boeren te behouden en de bescherming van het milieu en de biodiversiteit te waarborgen. - De rendabiliteit van de productie versterken en zo zorgen voor een fatsoenlijk inkomen voor de Waalse landbouwers. - Helpen bij het bevorderen van de landbouwproductie in conventionele of lokale sectoren, al dan niet biologisch.

Productgroep
Teelt, Pootgoed, Commercialisering / handel, Overige
Website Catalogus
Productgroep
Teelt, Pootgoed, Commercialisering / handel, Overige

Verzenden

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen