24 - 25 - 26
NOV 2024

VLAM

Exhibitors 2022

VLAM

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (VLAM) is een extern verzelfstandigd agentschap van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het voert promotie voor de producten en diensten van de sectoren landbouw, tuinbouw, visserij en agrovoeding. VLAM is een unieke samenwerking tussen de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven. Een ploeg van ongeveer 75 medewerkers zet zich dagelijks in om de producten van bij ons te doen schitteren in binnen- en buitenland, onder meer met de website lekkervanbijons.be

Product group
Trade literature
Product group
Trade literature

Send