27 - 28 - 29
NOVEMBER

GWPPPDT-UPR

Exhibitors 2021

GWPPPDT-upr

Le GWPPPDT-upr (Groupement wallon des producteurs de plants de pomme de terre – Union professionnelle reconnue) encadre le métier de multiplicateur de plants par la vulgarisation spécifique et l’organisation de réunions, de visites de champs, de voyages d’études… Il défend les intérêts directs de ses membres par la représentation auprès des pouvoirs publics régionaux, belges et européens, en particulier en matière de certification des plants.
De GWPPPDT-upr (Waalse Groep van Pootaardappeltelers - Erkende Beroepsunie) biedt een kader voor het beroep van pootaardappelteler door middel van specifieke voorlichtingswerkzaamheden en de organisatie van bijeenkomsten, veldbezoeken, studiereizen, enz. Zij verdedigt de directe belangen van haar leden door hen te vertegenwoordigen bij de regionale, Belgische en Europese overheden, met name op het gebied van pootgoedcertificering.

Product group
EDUCATION AND INFORMATION
Product group
EDUCATION AND INFORMATION

Necessary cookies (necessary for the correct functioning of the website)


Only accept selected cookies | Delete settings