24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Météus Bodemvochtigheidssensor

Producten

Météus Bodemvochtigheidssensor

19/10/2022

INTERPOM INNOVATION TOUR CATEGORIE:

Teelt & techniek: van voorbereiden grond, planten tot rooien


BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

De Météus Bodemvochtigheidssensor helpt telers hun irrigatie beter te beheren door elke 10 cm de vochtigheid in de bodem en de temperatuur direct bij de wortels te meten. 60 cm is de aanbevolen diepte voor aardappelen.
De teler zal een noodzakelijke grafiek kunnen gebruiken met het waterverbruik van de planten en de hoeveelheid beschikbaar water in de bodem: om te weten of de plant zich in een hydraulische comfortzone bevindt, of er te veel water is, of dat hij de hydraulische stresszone nadert.
Er is ook andere informatie beschikbaar: het verbruik van de wortels op elke diepte, waardoor de datum van water geven kan worden geregeld en georganiseerd.
Het voordeel is dat er slechts één sonde hoeft te worden geïnstalleerd voor meerdere dieptes. Ze wordt rechtstreeks in mm uitgedrukt, wat het aflezen vergemakkelijkt.


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

De verschillende voordelen die kunnen worden genoemd:
- Waterbesparing
- Tijdwinst  & organisatie
- Kwaliteit & vorm van het product 
- Beheersing van de watervoorraden
- Traceerbaarheid garanderen
- Monitor op afstand


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

De aardappel is een plant met grote waterbehoefte en met een diep wortelstelsel. De behoefte aan water varieert naargelang de diepte en de tijd, wat betekent dat de juiste hoeveelheid op het juiste moment moet worden geleverd. De waterbehoefte van de plant hangt af van de diepte en de tijd van het jaar, zodat de juiste hoeveelheid water op het juiste moment moet worden toegediend. De waterbehoefte van de plant wordt verder beïnvloed door andere factoren zoals plantdichtheid, bemestingsgraad, klimaatomstandigheden en het watervasthoudend vermogen van de bodem. Gebrek aan water kan grote gevolgen hebben voor de productie, zowel wat betreft de kwantiteit (water speelt een rol bij het bevorderen van de knolaanzet en dus de hoeveelheid knollen) als de kwaliteit (het aantal knollen is van invloed op de grootte ervan). Waterbeheer kan ook gevolgen hebben voor het meststoffenbeheer. Aangezien irrigatie noodzakelijk is voor de aardappelproductie, lijkt het beheer van de watertoevoer essentieel.


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

nee


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

1/09/2022

 


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!