24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

HERS

Producten

HERS

19/10/2022

BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Dit innovatief systeem recupereert afblaasstoom van de stoomschiller. De HERS wint namelijk energie terug uit warm water. Dit warme water is het resultaat van condensatie van stoom in het statische vat. De HERS is een goede aanbeveling voor blancheermachines die na de stoomschiller worden geplaatst of te gebruiken als hygiënisch reinigingswater.


MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

De recuperatie zorgt voor significante daling van de energiekosten voor de verbruiker. Door de warmte-energie vast te houden, is er de facto een dubbele besparing. Enerzijds door de stoomafvoer en anderzijds door het verminderd verbruik bij het opwarmen van de blancheertoestel of reinigingswater.
Het gebruik van de Herbort Energy Recuperation System maakt ook de functie van de schoorsteen, die grote hoeveelheden stoom afvoert, totaal overbodig. Hierdoor reduceert de HERS ook de geur- en geluidshinder, wat dan ook een gunstige impact heeft op de gezondheid van de werknemers. Bovendien wordt de administratieve afhandeling inzake milieuvergunningen een stuk eenvoudiger voor de gebruiker. MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

Dit systeem werd specifiek ontworpen ter verduurzaming, alsook op vraag, van de verwerkende landbouwindustrie. Allereerst door het niet-gebruik van de schoorsteen wordt de uitstoot geëlimineerd. Dit resulteert in een positief effect voor de nabije omgeving en natuur omtrent geur-, damp- en geluidshinder.
De besparing op vlak van warmte-energie zorgt verder voor een lagere belasting op het elektriciteitsnet specifiek voor energie-intensieve voedselverwerkingsbedrijven.IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

01/05/22

 


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!