24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Herbort steam Peeler

Producten

Herbort steam Peeler

19/10/2022

BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

De Herbort stoomschiller is de enige stoomschiller ter wereld met een statisch vat.
Hierdoor werd een erg compacte stoomschiller bekomen met enkele uitzonderlijke kernmerken:
- Beste verhouding stoom/product
- Hoge stoomschil-druk (24 bar)
- Egaal schilresultaat
- Continue condens afvoer tijdens het schillen
- Snelle afblaastijden
- Erg kleine kookrand
Deze kenmerken zorgen voor een hoger rendement. Door de hogere vullingsgraad van het vat, hebben we een grote schilcapaciteit met minder energie-, stoom- en waterverbruik.
Het continue afvoeren van het condenswater zorgt voor een egaal schilresultaat en een minimale kookrand, dit resulteert in minder schilafval.MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

Omdat het stoomschilvat van de Herbort stoomschiller niet ronddraait, kan de gecondenseerde stoom erg efficiënt afgevoerd en gescheiden worden. Dit brengt tal van voordelen met zich mee.
Door het condensvrij houden van elke knol, kunnen er kortere stoomschiltijden aangehouden worden en krijgt men een egaler schilresultaat. Bijkomend voordeel is dat de kookranden miniem blijven.
Vaste stoom toevoer- en afvoerleidingen zorgen ervoor dat er aan een hogere stoomdruk geschild kan worden en dat er erg snel afgeblazen kan worden. Er zijn namelijk geen restricties door het ontbreken van roterende koppelingen.MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

De Herbort stoomschiller werd ontwikkeld met kwaliteit en duurzaamheid in het achterhoofd.
Door de goede condens-afvoer, hoge stoomdruk en snelle afblaastijden wordt de stoomtijd en dus de hoeveelheid stoom tot een minimum herleid. Dit gecombineerd met de uitstekende verhouding stoom/product zorgt dit voor een erg energiezuinige stoomschil cyclus.
Omdat het stoomschilvat niet rond draait, konden wij kiezen voor een robuust, uit 1 stuk gegoten vat. De uitermate dikke wand van het vat zorgt voor een lange levensduur en dus een duurzame oplossing.IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

01/05/22

 


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!