24 - 25 - 26
NOVEMBER 2024

Rooted cutting Ipomea Batatas Beauregard

Producten

Rooted cutting Ipomea Batatas Beauregard

19/10/2022

INTERPOM INNOVATION TOUR CATEGORIE:

Teelt & techniek: van voorbereiden grond, planten tot rooien


BESCHRIJVING INNOVATIE + ARGUMENTATIE OVER HET INNOVATIEF KARAKTER:

Ipomea batatas (Zoete Aardappel) wordt traditioneel vermeerderd in de vorm van 'slips en/of gewortelde tussenstekken'.
Decock Plants gebruikt alléén topstekken die ervoor zorgen dat een hoger rendement van 15 % wordt behaald.
De jonge topstekken worden opgekweekt in Ethiopië onder MPS normen en vervolgens geworteld volgens Belgische teeltnormen.
Door gebruik te maken van deze methodiek wordt niet alleen het rendement verhoogd maar wordt de uniformiteit en efficiëntie verhoogd.
Het resultaat hiervan is dat er meer bruikbaar product aanwezig is.
Door deze techniek verminderen we de hoeveelheid aan te kleine, te grote en te misvormde tubers van zoete aardappel.MEERWAARDE VOOR DE GEBRUIKER (OP COMMERCIEEL VLAK, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID …):

Deze techniek zorgt voor een betere automatische verwerking zowel tijdens het planten als tijdens het oogsten. De hogere opbrengst verlaagt de kostprijs significant.


MEERWAARDE VOOR DE VERDERE VERDUURZAMING EN PROFESSIONALISEREN VAN DE AARDAPPELBRANCHE:

Stekken geproduceerd in Ethiopië en getransporteerd naar Europa hebben een veel kleinere CO2 Voetafdruk dan stekmateriaal geproduceerd in Europa.


IS DE INNOVATIE HET RESULTAAT VAN UW EIGEN (INTERNE) ONTWIKKELING?

ja


DATUM MARKTINTRODUCTIE IN BELGIË:

10/05/2022

 


icons8-email Created with Sketch. Verzenden

Contacteer ons!