U bent hier: PROGRAMMA » WALK IN SEMINARS » Gezondheid van pootgoed in goede en kwade tijden

WALK IN SEMINARS editie 2018

Gezondheid van pootgoed in goede en kwade tijden

Johan Van Vaerenbergh, ILVO
Groepsleider Bacteriologie ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek /Flanders research institute for agriculture, fisheries and food Plant Unit

De pootgoedsector in de EU heeft een imago van kwaliteit en gezondheid. De laatste 5 teeltjaren vertonen echter periodes van uitzonderlijke weerscondities waardoor die goede naam in onrustig vaarwater is terecht gekomen. Droge stof in de poters wordt ontoereikend voor een goede natuurlijke weerstand. Zwakke kieming in koude bodems leidt tot rotting. Gekende schadelijke organismen verspreiden zich en nieuwe melden zich aan. Natelen van partijen wordt minder evident. Programma's voor opschonen vanuit de hoogste klassen haperen omdat gezondheidstoetsen geen uitsluitsel bieden over hoe een partij het in het veld zal doen. Bovendien zijn de bewaartechnieken voor pootgoed zijn dermate geoptimaliseerd dat ook mindere kwaliteit en minder gezond pootgoed er na enkele maanden nog prima uitziet. De gebreken worden pas zichtbaar in de teelt. Door systematisch kwaliteit en gezondheid te bewaken bouw je wel een goede reputatie op maar dat goede imago erodeert door de teleurstellingen die de afnemers van pootgoed oplopen.Terug naar overzicht
  • belgapom