U bent hier: BEZOEKEN » NIEUWS VAN DE EXPOSANTEN » Nieuwe versie van WatchITgrow

nieuwigheden exposanten editie 2018

Nieuwe versie van WatchITgrow

WatchITgrow, de webapplicatie voor aardappelmonitoring in België, breidde eerder dit jaar uit met een aantal nieuwigheden.

Deze mogelijkheden dragen bij tot een verbeterde gewasopvolging, met het oog op een duurzame verhoging van de opbrengsten, zowel kwalitatief en kwantitatief.

Een overzicht van de nieuwigheden:

- Schaduwkaart van uw perceel met de zonnige vs. beschaduwde delen van het veld. Aan de hand van deze kaart kan u variabel poten. Door minder knollen te planten in de beschaduwde zones krijgen de planten er relatief gezien meer licht, water en voedingsstoffen per plant dan bij een normale plantdichtheid en zal de opbrengst er hoger zijn. Deze praktijk levert een dubbele winst op: een besparing op het pootgoed en een betere opbrengst in de schaduwzones!
Daarnaast is de schaduwkaart ook een handig hulpmiddel voor de aanleg van groene zones in beschaduwde akkerranden in het kader van de vergroeningeisen.
- Nog makkelijker perceelgegevens ingeven:
o Ingave data voor meerdere percelen tegelijk
o Importeren van perceelsgrenzen en – informatie via shape of kml bestanden
- De perceelsfiche is ook sterk uitgebreid. Je kan nu nog meer data registreren m.b.t. bemesting, gewasbescherming, irrigatie, gewasgroeistadia en oogst, grotendeels in lijn met Vegaplan, GlobalG.A.P.,… standaarden. Bovendien kan je de informatie uit de perceelsfiche eenvoudig exporteren naar een PDF rapport.
- Indien je perceel in Vlaanderen ligt kan je via de perceelshistoriek een overzicht krijgen van de hoofdteelten sinds 2010.
- Naast aardappelen kan je nu ook andere gewassen opvolgen, zowel akkerbouwgewassen (maïs, suikerbieten, granen,… ) als groenten in openlucht (erwten, bonen, spinazie, wortelen, kolen,…)
- Je kan de groeicurve van je eigen percelen vergelijken met de regionale groeicurve.
- Voor aardappelen is er ook een referentiecurve beschikbaar en wordt voor je perceel het geschatte gewasgroeistadium weergegeven.
- Op basis van de afwijking van de groenheid ten opzichte van de referentie kunnen aardappelpercelen gerangschikt worden.
- Voortaan worden enkel nog de onbewolkte satellietbeelden getoond door toepassing van een verbeterde filtering.

Ontdek de vernieuwde applicatie zelf via www.watchitgrow.be of neem gerust contact op met ons via support@watchitgrow.be als je meer informatie wil ontvangen.

terug naar overzicht

  • belgapom