You are here: PROGRAM » walk in seminars » Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria spp. in aardappel (in Dutch)

WALK IN SEMINARS edition 2018

Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria spp. in aardappel (in Dutch)

Kurt Cornelissen - Coordinator PCA

Voor een aanpak van Alternaria in aardappelen volgens de principes van een geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is meer kennis van de ziekte nodig. Door middel van monitoring van praktijkpercelen, veldproeven, labo- en serreproeven en tal van analyses werd in de seizoenen 2013 - ’18 een beter inzicht verkregen in het voorkomen van Alternaria in Vlaanderen. Daarmee kan het optreden van de ziekte en het risico beter ingeschat worden, wat leidt tot een efficiëntere bestrijding. Bij de inzet van fungiciden zal voldoende aandacht moeten gegeven worden aan resistentiemanagement. Uiteindelijk wordt alle verworven kennis aangewend in een beslissingsondersteunend adviessysteem ten dienste van de aardappelteler.

 

Back to overview
  • belgapom